بیگ بلو باتن شخصی (ویژه اساتید)

80,000 تومان/ماهیانه
 • کاربر همزمان آنلاین 35 نفر
 • پهنای باند نامحدود
 • فضای ذخیره سازی (SSD) 15 گیگ
 • زمان تحویل 1 تا 3 ساعت
 • پشتیبانی 24 ساعته
 • اتصال به دامین اختصاصی ندارد
 • محل سرور ایران

بیگ بلو باتن شرکتی (ویژه مدارس و آموزشگاها)

150,000 تومان/ماهیانه
 • کاربر همزمان آنلاین 100 نفر
 • پهنای باند نامحدود
 • فضای ذخیره سازی (SSD) 25 گیگ
 • زمان تحویل 1 تا 3 ساعت
 • پشتیبانی 24 ساعته
 • اتصال به دامین اختصاصی ندارد
 • محل سرور ایران

بیگ بلو باتن سازمانی

450,000 تومان/ماهیانه
 • کاربر همزمان آنلاین 500 نفر
 • پهنای باند نامحدود
 • فضای ذخیره سازی (SSD) 50 گیگ
 • زمان تحویل 1 تا 3 ساعت
 • پشتیبانی 24 ساعته
 • اتصال به دامین اختصاصی ندارد
 • محل سرور ایران

بیگ بلو باتن اختصاصی 1

1,400,000 تومان/ماهیانه
100,000 هزینه راه اندازی
 • کاربر همزمان آنلاین 2000 نفر
 • پهنای باند نامحدود
 • تعداد کلاس نامحدود
 • فضای ذخیره سازی (SSD) 200 گیگ
 • زمان تحویل 1 تا 3 ساعت
 • پشتیبانی 24 ساعته
 • اتصال به دامین اختصاصی دارد
 • محل سرور ایران

بیگ بلو باتن اختصاصی 2 (پیشرفته)

2,100,000 تومان/ماهیانه
100,000 هزینه راه اندازی
 • کاربر همزمان آنلاین نامحدود
 • پهنای باند نامحدود
 • تعداد کلاس نامحدود
 • فضای ذخیره سازی (SSD) 300 گیگ
 • زمان تحویل 12 تا 24 ساعت
 • پشتیبانی 24 ساعته
 • اتصال به دامین اختصاصی دارد
 • محل سرور ایران

بیگ بلو باتن 24 ساعته

35,000 تومان
 • کاربر همزمان آنلاین 100 نفر
 • پشتیبانی 24 ساعته
 • اتصال به دامین اختصاصی ندارد
 • محل سرور ایران