ادوبی کانکت شخصی (ویژه اساتید)

150,000 تومان/ماهیانه
 • کاربر همزمان آنلاین 25 نفر
 • پهنای باند نامحدود
 • فضای ذخیره سازی (SSD) 15 گیگ
 • نسخه ادوبی کانکت v10.8 (2020)
 • زمان تحویل 1 تا 3 ساعت
 • پشتیبانی 24 ساعته
 • اتصال به دامین اختصاصی ندارد
 • محل سرور ایران

ادوبی کانکت شرکتی (ویژه مدارس و آموزشگاها)

250,000 تومان/ماهیانه
 • کاربر همزمان آنلاین 60 نفر
 • پهنای باند نامحدود
 • فضای ذخیره سازی (SSD) 25 گیگ
 • نسخه ادوبی کانکت v10.8 (2020)
 • زمان تحویل 1 تا 3 ساعت
 • پشتیبانی 24 ساعته
 • اتصال به دامین اختصاصی ندارد
 • محل سرور ایران

ادوبی کانکت سازمانی

350,000 تومان/ماهیانه
 • کاربر همزمان آنلاین 130 نفر
 • پهنای باند نامحدود
 • فضای ذخیره سازی (SSD) 50 گیگ
 • نسخه ادوبی کانکت v10.8 (2020)
 • زمان تحویل 1 تا 3 ساعت
 • پشتیبانی 24 ساعته
 • اتصال به دامین اختصاصی ندارد
 • محل سرور ایران

ادوبی کانکت اختصاصی 1

400,000 تومان/ماهیانه
100,000 هزینه راه اندازی
 • کاربر همزمان آنلاین 280 نفر
 • پهنای باند نامحدود
 • فضای ذخیره سازی (SSD) 200 گیگ
 • نسخه ادوبی کانکت v10.8 (2020)
 • زمان تحویل 1 تا 3 ساعت
 • پشتیبانی 24 ساعته
 • اتصال به دامین اختصاصی دارد
 • محل سرور ایران

ادوبی کانکت اختصاصی 2 (پیشرفته)

800,000 تومان/ماهیانه
100,000 هزینه راه اندازی
 • کاربر همزمان آنلاین 550 نفر
 • پهنای باند نامحدود
 • فضای ذخیره سازی (SSD) 300 گیگ
 • نسخه ادوبی کانکت v10.8 (2020)
 • زمان تحویل 1 تا 3 ساعت
 • پشتیبانی 24 ساعته
 • اتصال به دامین اختصاصی دارد
 • محل سرور ایران

ادوبی کانکت 24 ساعته

25,000 تومان
 • کاربر همزمان آنلاین 100 نفر
 • پشتیبانی 24 ساعته
 • نسخه ادوبی کانکت v10.8 (2020)
 • اتصال به دامین اختصاصی ندارد
 • محل سرور ایران