سرور مجازی خارج از کشور - پلن 1

شروع از
125,000 تومان/ماهیانه
 • فضای هارد 20GB SSD/SAS
 • رم 1GB
 • پردازنده 1 هسته ای
 • ترافیک ماهیانه نامحدود
 • پورت شبکه 1Gb/s

سرور مجازی خارج از کشور - پلن 2

شروع از
180,000 تومان/ماهیانه
 • فضای هارد 30GB SSD/SAS
 • رم 2GB
 • پردازنده 1 هسته ای
 • ترافیک ماهیانه نامحدود
 • پورت شبکه 1Gb/s

سرور مجازی خارج از کشور - پلن 3

شروع از
230,000 تومان/ماهیانه
 • فضای هارد 40GB SSD/SAS
 • رم 3GB
 • پردازنده 1 هسته ای
 • ترافیک ماهیانه نامحدود
 • پورت شبکه 1Gb/s

سرور مجازی خارج از کشور - پلن 4

شروع از
320,000 تومان/ماهیانه
 • فضای هارد 60GB SSD/SAS
 • رم 4GB
 • پردازنده 2 هسته ای
 • ترافیک ماهیانه نامحدود
 • پورت شبکه 1Gb/s

سرور مجازی خارج از کشور - پلن 5

شروع از
470,000 تومان/ماهیانه
 • فضای هارد 80GB SSD/SAS
 • رم 8GB
 • پردازنده 4 هسته ای
 • ترافیک ماهیانه نامحدود
 • پورت شبکه 1Gb/s