نانو هاست های اقتصادی

نانو یک - 50 مگابایت
 • 50MB فضا
 • 5GB پهنای باند
 • CPanel کنترل پنل
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود اکانت FTP
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • نامحدود پایگاه داده
 • دارد گواهینامه SSL رایگان
 • ندارد دامنه ملی رایگان
 • ایران محل سرور
نانو دو - 150 مگابایت
 • 150MB فضا
 • 10GB پهنای باند
 • CPanel کنترل پنل
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود اکانت FTP
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • نامحدود پایگاه داده
 • دارد گواهینامه SSL رایگان
 • ندارد دامنه ملی رایگان
 • ایران محل سرور
نانو سه - 300 مگابایت
 • 300MB فضا
 • 15GB پهنای باند
 • CPanel کنترل پنل
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود اکانت FTP
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • نامحدود پایگاه داده
 • دارد گواهینامه SSL رایگان
 • ندارد دامنه ملی رایگان
 • ایران محل سرور
نانو چهار - 500 مگابایت
 • 500MB فضا
 • 20GB پهنای باند
 • CPanel کنترل پنل
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود اکانت FTP
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • نامحدود پایگاه داده
 • دارد گواهینامه SSL رایگان
 • دارد دامنه ملی رایگان
 • ایران محل سرور
نانو پنج - 700 مگابایت
 • 700MB فضا
 • 35GB پهنای باند
 • CPanel کنترل پنل
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود اکانت FTP
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • نامحدود پایگاه داده
 • دارد گواهینامه SSL رایگان
 • دارد دامنه ملی رایگان
 • ایران محل سرور
نانو شش - 1 گیگابایت
 • 1GB فضا
 • 50GB پهنای باند
 • CPanel کنترل پنل
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود اکانت FTP
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • نامحدود پایگاه داده
 • دارد گواهینامه SSL رایگان
 • دارد دامنه ملی رایگان
 • ایران محل سرور