نمایندگی ویندوز ایران 10 گیگابایت

99,000 تومان/ماهیانه
 • فضا 10 گیگابایت
 • پهنای باند 100 گیگابایت
 • کنترل پنل پلسک
 • وب سرور آی‌آی‌اس
 • DNS اختصاصی رایگان
 • محل سرور ایران

نمایندگی ویندوز ایران 20 گیگابایت

160,000 تومان/ماهیانه
 • فضا 20 گیگابایت
 • پهنای باند 200 گیگابایت
 • کنترل پنل پلسک
 • وب سرور آی‌آی‌اس
 • DNS اختصاصی رایگان
 • محل سرور ایران

نمایندگی ویندوز ایران 40 گیگابایت

300,000 تومان/ماهیانه
 • فضا 40 گیگابایت
 • پهنای باند 400 گیگابایت
 • کنترل پنل پلسک
 • وب سرور آی‌آی‌اس
 • DNS اختصاصی رایگان
 • محل سرور ایران

نمایندگی ویندوز ایران 60 گیگابایت

510,000 تومان/ماهیانه
 • فضا 60 گیگابایت
 • پهنای باند 600 گیگابایت
 • کنترل پنل پلسک
 • وب سرور آی‌آی‌اس
 • DNS اختصاصی رایگان
 • محل سرور ایران

نمایندگی ویندوز ایران 80 گیگابایت

640,000 تومان/ماهیانه
 • فضا 80 گیگابایت
 • پهنای باند 800 گیگابایت
 • کنترل پنل پلسک
 • وب سرور آی‌آی‌اس
 • DNS اختصاصی رایگان
 • محل سرور ایران