نمایندگی هاست لینوکس ایران (CWP)

نمایندگی لینوکس ایران 2 گیگابایت
 • 2 گیگابایت فضا
 • 60 گیگابایت پهنای باند
 • سنت‌اواس وب‌پنل کنترل پنل
 • آپاچی وب سرور
 • رایگان DNS اختصاصی
 • ایران محل سرور
نمایندگی لینوکس ایران 5 گیگابایت
 • 5 گیگابایت فضا
 • 80 گیگابایت پهنای باند
 • سنت‌اواس وب‌پنل کنترل پنل
 • آپاچی وب سرور
 • رایگان DNS اختصاصی
 • ایران محل سرور
نمایندگی لینوکس ایران 10 گیگابایت
 • 10 گیگابایت فضا
 • 100 گیگابایت پهنای باند
 • سنت‌اواس وب‌پنل کنترل پنل
 • آپاچی وب سرور
 • رایگان DNS اختصاصی
 • ایران محل سرور
نمایندگی لینوکس ایران 20 گیگابایت
 • 20 گیگابایت فضا
 • 120 گیگابایت پهنای باند
 • سنت‌اواس وب‌پنل کنترل پنل
 • آپاچی وب سرور
 • رایگان DNS اختصاصی
 • ایران محل سرور
نمایندگی لینوکس ایران 50 گیگابایت
 • 50 گیگابایت فضا
 • 200 گیگابایت پهنای باند
 • سنت‌اواس وب‌پنل کنترل پنل
 • آپاچی وب سرور
 • رایگان DNS اختصاصی
 • ایران محل سرور