نمایندگی لینوکس ایران 2 گیگابایت

43,000 تومان/ماهیانه
 • فضا 2 گیگابایت
 • پهنای باند 60 گیگابایت
 • کنترل پنل سی‌پنل
 • وب سرور آپاچی
 • DNS اختصاصی رایگان
 • محل سرور ایران

نمایندگی لینوکس ایران 5 گیگابایت

65,000 تومان/ماهیانه
 • فضا 5 گیگابایت
 • پهنای باند 80 گیگابایت
 • کنترل پنل سی‎پنل
 • وب سرور آپاچی
 • DNS اختصاصی رایگان
 • محل سرور ایران

نمایندگی لینوکس ایران 10 گیگابایت

89,000 تومان/ماهیانه
 • فضا 10 گیگابایت
 • پهنای باند 100 گیگابایت
 • کنترل پنل سی‌پنل
 • وب سرور آپاچی
 • DNS اختصاصی رایگان
 • محل سرور ایران

نمایندگی لینوکس ایران 20 گیگابایت

129,000 تومان/ماهیانه
 • فضا 20 گیگابایت
 • پهنای باند 120 گیگابایت
 • کنترل پنل سی‌پنل
 • وب سرور آپاچی
 • DNS اختصاصی رایگان
 • محل سرور ایران

نمایندگی لینوکس ایران 50 گیگابایت

199,000 تومان/ماهیانه
 • فضا 50 گیگابایت
 • پهنای باند 200 گیگابایت
 • کنترل پنل سی‌پنل
 • وب سرور آپاچی
 • DNS اختصاصی رایگان
 • محل سرور ایران