هاست لینوکس ایران (CyberPanel)

میزبانی لینوکس بسته یک (100 مگابایت)
 • 100MB فضا
 • 5GB پهنای باند
 • ندارد دامنه ملی رایگان
 • سایبرپنل کنترل پنل
 • نامحدود ساب دامین
 • 1 تعداد سایت
 • نامحدود اکانت FTP
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • نامحدود پایگاه داده
 • دارد گواهینامه SSL رایگان
میزبانی لینوکس بسته دو (250 مگابایت)
 • 250MB فضا
 • 7GB پهنای باند
 • ندارد دامنه ملی رایگان
 • سایبرپنل کنترل پنل
 • نامحدود ساب دامین
 • 1 تعداد سایت
 • نامحدود اکانت FTP
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • نامحدود پایگاه داده
 • دارد گواهینامه SSL رایگان
میزبانی لینوکس بسته سه (500 مگابایت)
 • ۵۰۰MB فضا
 • ۱۰GB پهنای باند
 • ندارد دامنه ملی رایگان
 • سایبرپنل کنترل پنل
 • نامحدود ساب دامین
 • 1 تعداد سایت
 • نامحدود اکانت FTP
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • نامحدود پایگاه داده
 • دارد گواهینامه SSL رایگان
میزبانی لینوکس بسته چهار (1 گیگابایت)
 • ۱GB فضا
 • ۲۰GB پهنای باند
 • ندارد دامنه ملی رایگان
 • سایبرپنل کنترل پنل
 • نامحدود ساب دامین
 • 1 تعداد سایت
 • نامحدود اکانت FTP
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • نامحدود پایگاه داده
 • دارد گواهینامه SSL رایگان
میزبانی لینوکس بسته پنج (2 گیگابایت)
 • ۲GB فضا
 • ۲۵GB پهنای باند
 • دارد دامنه ملی رایگان
 • سایبرپنل کنترل پنل
 • نامحدود ساب دامین
 • 1 تعداد سایت
 • نامحدود اکانت FTP
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • نامحدود پایگاه داده
 • دارد گواهینامه SSL رایگان
میزبانی لینوکس بسته شش (5 گیگابایت)
 • ۵GB فضا
 • 60GB پهنای باند
 • دارد دامنه ملی رایگان
 • سایبرپنل کنترل پنل
 • نامحدود ساب دامین
 • 1 تعداد سایت
 • نامحدود اکانت FTP
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • نامحدود پایگاه داده
 • دارد گواهینامه SSL رایگان