میزبانی لینوکس بسته یک (100 مگابایت)

49,000 تومان/سالیانه
 • فضا 100MB
 • پهنای باند 5GB
 • دامنه ملی رایگان ندارد
 • کنترل پنل سنت اواس وب پنل
 • ساب دامین نامحدود
 • تعداد سایت 1
 • اکانت FTP نامحدود
 • اکانت ایمیل نامحدود
 • پایگاه داده نامحدود
 • گواهینامه SSL رایگان دارد

میزبانی لینوکس بسته دو (250 مگابایت)

69,000 تومان/سالیانه
 • فضا 250MB
 • پهنای باند 7GB
 • دامنه ملی رایگان ندارد
 • کنترل پنل سنت اواس وب پنل
 • ساب دامین نامحدود
 • تعداد سایت 1
 • اکانت FTP نامحدود
 • اکانت ایمیل نامحدود
 • پایگاه داده نامحدود
 • گواهینامه SSL رایگان دارد

میزبانی لینوکس بسته سه (500 مگابایت)

89,000 تومان/سالیانه
 • فضا ۵۰۰MB
 • پهنای باند ۱۰GB
 • دامنه ملی رایگان ندارد
 • کنترل پنل سنت اواس وب پنل
 • ساب دامین نامحدود
 • تعداد سایت 1
 • اکانت FTP نامحدود
 • اکانت ایمیل نامحدود
 • پایگاه داده نامحدود
 • گواهینامه SSL رایگان دارد

میزبانی لینوکس بسته چهار (1 گیگابایت)

149,000 تومان/سالیانه
 • فضا ۱GB
 • پهنای باند ۲۰GB
 • دامنه ملی رایگان ندارد
 • کنترل پنل سنت اواس وب پنل
 • ساب دامین نامحدود
 • تعداد سایت 1
 • اکانت FTP نامحدود
 • اکانت ایمیل نامحدود
 • پایگاه داده نامحدود
 • گواهینامه SSL رایگان دارد

میزبانی لینوکس بسته پنج (2 گیگابایت)

249,000 تومان/سالیانه
 • فضا ۲GB
 • پهنای باند ۲۵GB
 • دامنه ملی رایگان دارد
 • کنترل پنل سنت اواس وب پنل
 • ساب دامین نامحدود
 • تعداد سایت 1
 • اکانت FTP نامحدود
 • اکانت ایمیل نامحدود
 • پایگاه داده نامحدود
 • گواهینامه SSL رایگان دارد

میزبانی لینوکس بسته شش (5 گیگابایت)

309,000 تومان/سالیانه
 • فضا ۵GB
 • پهنای باند 60GB
 • دامنه ملی رایگان دارد
 • کنترل پنل سنت اواس وب پنل
 • ساب دامین نامحدود
 • تعداد سایت 1
 • اکانت FTP نامحدود
 • اکانت ایمیل نامحدود
 • پایگاه داده نامحدود
 • گواهینامه SSL رایگان دارد