میزبانی لینوکس بسته 1 (1 گیگابایت)

149,000 تومان/سالیانه
 • فضا ۱GB
 • پهنای باند ۲۰GB
 • دامنه ملی رایگان ندارد
 • کنترل پنل سی‌پنل
 • ساب دامین نامحدود
 • تعداد سایت 1
 • اکانت FTP نامحدود
 • اکانت ایمیل نامحدود
 • پایگاه داده نامحدود
 • گواهینامه SSL رایگان دارد

میزبانی لینوکس بسته 2 (2 گیگابایت)

249,000 تومان/سالیانه
 • فضا ۲GB
 • پهنای باند ۲۵GB
 • دامنه ملی رایگان دارد
 • کنترل پنل سی‌پنل
 • ساب دامین نامحدود
 • تعداد سایت 1
 • اکانت FTP نامحدود
 • اکانت ایمیل نامحدود
 • پایگاه داده نامحدود
 • گواهینامه SSL رایگان دارد

میزبانی لینوکس بسته 3 (3 گیگابایت)

309,000 تومان/سالیانه
 • فضا 3GB
 • پهنای باند 45GB
 • دامنه ملی رایگان دارد
 • کنترل پنل سی‌پنل
 • ساب دامین نامحدود
 • تعداد سایت 1
 • اکانت FTP نامحدود
 • اکانت ایمیل نامحدود
 • پایگاه داده نامحدود
 • گواهینامه SSL رایگان دارد

میزبانی لینوکس بسته 4 (5 گیگابایت)

449,000 تومان/سالیانه
 • فضا ۵GB
 • پهنای باند 60GB
 • دامنه ملی رایگان دارد
 • کنترل پنل سی‌پنل
 • ساب دامین نامحدود
 • تعداد سایت 1
 • اکانت FTP نامحدود
 • اکانت ایمیل نامحدود
 • پایگاه داده نامحدود
 • گواهینامه SSL رایگان دارد