هاست ویندوز ایران (Plesk)

میزبانی ویندوز بسته یک (100 مگابایت)
 • 100MB فضا
 • 20GB پهنای باند
 • ندارد دامنه ملی رایگان
 • پلسک کنترل پنل
 • نامحدود ساب دامین
 • 1 تعداد سایت
 • نامحدود اکانت FTP
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • 2 عدد پایگاه داده
میزبانی ویندوز بسته دو (500 مگابایت)
 • 500MB فضا
 • 60GB پهنای باند
 • ندارد دامنه ملی رایگان
 • پلسک کنترل پنل
 • نامحدود ساب دامین
 • 1 تعداد سایت
 • نامحدود اکانت FTP
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • 2 عدد پایگاه داده
میزبانی ویندوز ایران بسته سه (1 گیگابایت)
 • 1GB فضا
 • 80GB پهنای باند
 • دارد دامنه ملی رایگان
 • پلسک کنترل پنل
 • نامحدود ساب دامین
 • 1 تعداد سایت
 • نامحدود اکانت FTP
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • 5 عدد پایگاه داده
میزبانی ویندوز بسته چهار (2 گیگابایت)
 • 2GB فضا
 • 100GB پهنای باند
 • دارد دامنه ملی رایگان
 • پلسک کنترل پنل
 • نامحدود ساب دامین
 • 1 تعداد سایت
 • نامحدود اکانت FTP
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • 5 عدد پایگاه داده
میزبانی ویندوز بسته پنج (3 گیگابایت)
 • 3GB فضا
 • 120GB پهنای باند
 • دارد دامنه ملی رایگان
 • پلسک کنترل پنل
 • نامحدود ساب دامین
 • 1 تعداد سایت
 • نامحدود اکانت FTP
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • 10 عدد پایگاه داده
میزبانی ویندوز بسته شش (5 گیگابایت)
 • 5GB فضا
 • 150GB پهنای باند
 • دارد دامنه ملی رایگان
 • پلسک کنترل پنل
 • نامحدود ساب دامین
 • 1 تعداد سایت
 • نامحدود اکانت FTP
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • 20 عدد پایگاه داده