نمایندگی هاست ویندوز ایران (Plesk)

نمایندگی ویندوز ایران 10 گیگابایت
 • 10 گیگابایت فضا
 • 100 گیگابایت پهنای باند
 • پلسک کنترل پنل
 • آی‌آی‌اس وب سرور
 • رایگان DNS اختصاصی
 • ایران محل سرور
نمایندگی ویندوز ایران 20 گیگابایت
 • 20 گیگابایت فضا
 • 200 گیگابایت پهنای باند
 • پلسک کنترل پنل
 • آی‌آی‌اس وب سرور
 • رایگان DNS اختصاصی
 • ایران محل سرور
نمایندگی ویندوز ایران 40 گیگابایت
 • 40 گیگابایت فضا
 • 400 گیگابایت پهنای باند
 • پلسک کنترل پنل
 • آی‌آی‌اس وب سرور
 • رایگان DNS اختصاصی
 • ایران محل سرور
نمایندگی ویندوز ایران 60 گیگابایت
 • 60 گیگابایت فضا
 • 600 گیگابایت پهنای باند
 • پلسک کنترل پنل
 • آی‌آی‌اس وب سرور
 • رایگان DNS اختصاصی
 • ایران محل سرور
نمایندگی ویندوز ایران 80 گیگابایت
 • 80 گیگابایت فضا
 • 800 گیگابایت پهنای باند
 • پلسک کنترل پنل
 • آی‌آی‌اس وب سرور
 • رایگان DNS اختصاصی
 • ایران محل سرور