سرویس‌های برگزاری کلاس آنلاین با Adobe Connect

با 7 روز بازگشت وجه

ادوبی کانکت رایگان
 • 25 نفر کاربر همزمان آنلاین
 • نامحدود پهنای باند
 • 10 گیگ فضای ذخیره سازی (SSD)
 • v10.6 (2020) نسخه ادوبی کانکت
 • 1 تا 3 ساعت زمان تحویل
 • 24 ساعته پشتیبانی
 • ندارد اتصال به دامین اختصاصی
 • ایران محل سرور
ادوبی کانکت شخصی (ویژه اساتید)
 • 25 نفر کاربر همزمان آنلاین
 • نامحدود پهنای باند
 • 15 گیگ فضای ذخیره سازی (SSD)
 • v10.8 (2020) نسخه ادوبی کانکت
 • 1 تا 3 ساعت زمان تحویل
 • 24 ساعته پشتیبانی
 • ندارد اتصال به دامین اختصاصی
 • ایران محل سرور
شرکتی (ویژه مدارس و آموزشگاها)
 • 60 نفر کاربر همزمان آنلاین
 • نامحدود پهنای باند
 • 25 گیگ فضای ذخیره سازی (SSD)
 • v10.8 (2020) نسخه ادوبی کانکت
 • 1 تا 3 ساعت زمان تحویل
 • 24 ساعته پشتیبانی
 • ندارد اتصال به دامین اختصاصی
 • ایران محل سرور
ادوبی کانکت سازمانی
 • 130 نفر کاربر همزمان آنلاین
 • نامحدود پهنای باند
 • 50 گیگ فضای ذخیره سازی (SSD)
 • v10.8 (2020) نسخه ادوبی کانکت
 • 1 تا 3 ساعت زمان تحویل
 • 24 ساعته پشتیبانی
 • ندارد اتصال به دامین اختصاصی
 • ایران محل سرور
ادوبی کانکت اختصاصی 1
 • 280 نفر کاربر همزمان آنلاین
 • نامحدود پهنای باند
 • 200 گیگ فضای ذخیره سازی (SSD)
 • v10.8 (2020) نسخه ادوبی کانکت
 • 1 تا 3 ساعت زمان تحویل
 • 24 ساعته پشتیبانی
 • دارد اتصال به دامین اختصاصی
 • ایران محل سرور
ادوبی کانکت اختصاصی 2 (پیشرفته)
 • 550 نفر کاربر همزمان آنلاین
 • نامحدود پهنای باند
 • 300 گیگ فضای ذخیره سازی (SSD)
 • v10.8 (2020) نسخه ادوبی کانکت
 • 1 تا 3 ساعت زمان تحویل
 • 24 ساعته پشتیبانی
 • دارد اتصال به دامین اختصاصی
 • ایران محل سرور
ادوبی کانکت 24 ساعته
 • 100 نفر کاربر همزمان آنلاین
 • 24 ساعته پشتیبانی
 • v10.8 (2020) نسخه ادوبی کانکت
 • ندارد اتصال به دامین اختصاصی
 • ایران محل سرور