اطلاعیه قطعی سرویس های کلاس آنلاین

با سلام احتراما به اطلاع میرساند در تاریخ 1400/02/25 ساعت 09:00 الی 00:00 بامداد سرویس‌های کلاس مجازی (ادوبی کانکت و بیگ بلو باتن) به جهت تغییر در زیرساخت شبکه دچار قطعی خواهند بود. این تصمیم به دنبال ...

اطلاعیه قطعی سرویس های کلاس آنلاین

با سلام احتراما به اطلاع میرساند در تاریخ 1399/12/19 ساعت 11:00 الی 23:00 بامداد سرویس‌های کلاس مجازی به جهت تغییر در زیرساخت شبکه دچار قطعی خواهند بود. این تصمیم به دنبال افزایش کیفیت و پهنای باند ...