اطلاعیه قطعی سرویس های کلاس آنلاین

با سلام احتراما به اطلاع میرساند در تاریخ 1399/12/19 ساعت 11:00 الی 23:00 بامداد سرویس‌های کلاس مجازی به جهت تغییر در زیرساخت شبکه دچار قطعی خواهند بود. این تصمیم به دنبال افزایش کیفیت و پهنای باند ...